ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

 
 

Vážení rodiče,

 

Po dohodě se zřizovatelem je mateřská škola 

znovu otevřena od 25. května 2020.

 

Předškolní vzdělávání je 

po dobu trvání epidemiologických opatření dobrovolné 

(to platí i pro předškoláky), 

proto je zcela na Vašem rozhodnutí, 

zda dítě do MŠ pošlete.

 

 

  Podepsané čestné prohlášení přineste první den nástupu Vašeho dítěte do MŠ.