NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

 

Příspěvek kraj                      4 539 000,- Kč

Příspěvek zřizovatel                888 000,- Kč

Finanční dary                           40 000,- Kč

Výnosy celkem                 5 467 000,- Kč

 

Náklady kraj                         4 539 000,- Kč

Náklady zřizovatel                   888 000,- Kč

Náklady – fin. dary                    40 000,- Kč

Náklady celkem                 5 467 000,- Kč

 

 

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

                                                 2019                                       2020

Příspěvek kraj                      4 992 000,- Kč                      5 491 000,- Kč

Příspěvek zřizovatel                906 000,- Kč                         924 000,- Kč

Finanční dary                           40 000,- Kč                           40 000,- Kč

Výnosy celkem                 5 938 000,- Kč                      6 455 000,- Kč

 

Náklady kraj                         4 992 000,- Kč                      5 491 000,- Kč

Náklady zřizovatel                   906 000,- Kč                         924 000,- Kč

Náklady – fin. dary                    40 000,- Kč                           40 000,- Kč

Náklady celkem                  5 938 000,- Kč                   6 455 000,- Kč