Mateřská škola Stěbořice získala finanční 

prostředky z Evropské unie 

na personální podporu v MŠ,

profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro děti v MŠ.

 

Cílem tohoto projektu je personální posílení o chůvu v MŠ,

profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání

a podpora extrakurikulárních aktivit formou projektových dnů.