Mateřská škola Stěbořice získala finanční 

prostředky z Evropské unie 

na personální podporu v MŠ,

profesní rozvoj pedagogů a 

podpora spolupráce s rodiči.

 
 

2211110749-a3horizontal.pdf (74499)

 
 
 

Dále získala Mateřská škola Stěbořice 

 finanční prostředky z Evropské unie 

z programu Erasmus+ 

na zvyšování kompetencí pedagogů.

 
 

2210130717-a3horizontal.pdf (88332)