Vyhodnocení projektu "Knížka je náš kamarád"

31.08.2016 19:37

 

V letošním roce byl jedním z našich cílů rozvoj čtenářské gramotnosti. Četba a různé aktivity měly za cíl vzbudit u dětí zájem o knihy, rozvíjet jejich slovní zásobu, fantazii. Výzkumy totiž v dnešní době dokazují, že čtenáři – lidé, kteří hodně a rádi čtou – dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než „nečtenáři“ a dokážou si lépe poradit s různými úkoly a situacemi.


Podstatou našeho projektu nebyla jen pravidelná četba dětem pro radost, ale bylo naplánováno mnoho aktivit, které se uskutečňovaly v průběhu celého školního roku. Aktivity byly naplánovány pro děti, pro učitelky školy a také v rámci spolupráce s rodiči. Vše bylo rozpracováno dle časového harmonogramu, tyto námi naplánované aktivity se nám podařilo splnit. Celý projekt byl zakončen čtenářským odpolednem s rodiči, na kterém byly vystaveny čtenářské deníky a ostatní produkty.

 

 

Více fotografií najdete v naší fotogalerii.