Vyhodnocení dotazníků

29.06.2016 15:28

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ

školní rok 2015/2016

 

V Mateřské škole ve Stěbořicích jsme rozdali 46 dotazníků. Návratnost byla 37 %, což je málo, nicméně ze zpětné vazby, která je kladná, usuzujeme, že jste s chodem MŠ spokojeni a tudíž nemáte potřebu nic anonymně sdělovat.

 

Vyhodnocení:

Z vyhodnocených dotazníků vyplývá, že Vaše děti jsou v mateřské škole spokojené a do školky chodí rády. K učitelce na třídě máte důvěru, s komunikací jste spokojeni a nikdo z Vás se nebojí, v případě problémů či jakéhokoliv dotazu, obrátit se na učitelku ve své třídě. S organizací chodu mateřské školy a s jejím řízením jste také všichni spokojeni, což nás také těší a samozřejmě se budeme snažit i nadále. Informovanost mateřské školy hodnotíte na výborné úrovni – jste dostatečně informováni o akcích MŠ i o činnostech dětí během týdne, většina z Vás využívá prvotní informace z nástěnek, někteří také z webu. Kladně hodnotíte vybavení MŠ i zahrady, čistotu celé MŠ i přístup provozních zaměstnanců.

Nabídka společných akcí s rodiči je dle Vašich vyjádření dostatečná – jeden námět byl na školku v přírodě, a jeden na pravidelné plavání, saunování – nabídka plavání z Baby klubu Kačka Vám v minulých letech byla nabídnuta – nebyl zájem z Vaší strany – minimální počet dětí pro uskutečnění lekce je 10–15 a to nebyl. Zkusím se domluvit s vedením Baby klubu Kačka a zajistit Vám nabídku i pro další školní rok a uvidíme zájem rodičů.

S činností doplňkových aktivit jste také všichni spokojeni – jedna připomínka ke znalosti not dětí ve flétně. Děti se hravou formou seznamují s názvy noty (max. 3-4 vzhledem k jejich věku), s délkou not, s notovou osnovou a houslovým klíčem. Noty máme pojmenovány hravou formou – nota A – Anička, H – Honzík, G – Gustík. Priorita hry na flétnu v předškolním věku není znalost not, ale ovládání techniky dýchání – správný nádech, výdech, jako prevence respiračních onemocnění. Neméně důležitou součástí zvládnutí hry na flétnu je kooperace s rodinou – tzn. opakování hudebních úryvků několikrát během týdne doma, s rodiči, aby došlo k upevnění dovedností získaných ve výuce v MŠ.

 

Dle vaší zpětné vazby Vám v MŠ chybí stříška pro kočárky v dešti – projednáme se zřizovatelem a nejvíce oceňujete přístup pedagogů, kvalitu vzdělávání – předškoláci, vybavení MŠ, doplňkové aktivity, pěkný přístup k rodičům, péči oddělenou pro velké a malé děti.

Co by se mohlo změnit? Jedna připomínka byla na možnost účastnit se výletů dětí (rodinní příslušníci) v případě volných míst v autobusu.

Odpověď: Volná místa v autobusu žádná nejsou…maximální kapacita autobusu je 47 míst. Když si spočítáte 56 dětí + 6 dospělých jako doprovod, tak už nám nic nezbude. Všechny místa při výletech jsou v autobuse obsazená.

Jedna připomínka: Vaší filosofií je vést děti ke zdravému způsobu života. To se však neslučuje se slavením se spoustou sladkostí a cukrovinek a dětskou verzí alkoholu – rychlé špunty. Nevím, jaké slavení má dotyčný na mysli – pokud sladké dobroty, co donesou děti z domu v den svých narozenin – to asi těžko ovlivníme. Sladké dobroty jsou součástí akcí MŠ 3x za rok – karneval, oslava MDD a rozloučení s předškoláky – dort upečený našimi kuchařkami. Myslím si, že tento počet je zanedbatelný, ale i tak se zamyslíme nad občerstvením při realizaci těchto akcí v budoucnu.

Jiná sdělení: Jedna připomínka – aby byla MŠ uzavřena během letních prázdnin 3-4 týdny. Tato situace už tady byla vloni, kdy jsme vyšli vstříc rodičům a MŠ byla uzavřena během letních prázdnin pouze 3 týdny. Neosvědčilo se, zájem rodičů o provoz MŠ nebyl, chodilo 0-3 děti a provoz tak byl značně neekonomický.

Za nabízenou spolupráci ať už vlastními silami, či materiálním výpomocí moc děkujeme a moc si toho vážíme.

Za vaši zpětnou vazbu Vám moc děkuji, jsme rádi za každý Váš postřeh a názor a budeme se těšit na příjemnou spolupráci i v dalším školním roce.

 

Mgr. Miroslava Stonišová