Vyhodnocení dotazníků

18.06.2015 13:20

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ

Školní rok 2014/2015

 

V Mateřské škole ve Stěbořicích jsme rozdali 56 dotazníků. Návratnost byla 18 %, což je málo, nicméně ze zpětné vazby, která je kladná, usuzujeme, že jste s chodem MŠ spokojeni a tudíž nemáte potřebu nic anonymně sdělovat. Níže uvádíme, jak jste zhodnotili jednotlivé otázky a případné vysvětlení nějakých poznámek anebo Vašich připomínek.

Vyhodnocení:

spíše ano, rozhodně ano  

 

spíše ne, rozhodně ne  

1. Chodí Vaše dítě z mateřské školy spokojené? 

2. Vyhovuje vám délka provozu MŠ?  

 

3. Máte pocit, že jste dostatečně informováni o činnostech dětí během týdne?

Co nabízíme dětem na daný týden…  

4. Jste spokojeni s přístupem učitelek k vašemu dítěti?  

 

5. Jste spokojeni s formou komunikace s učitelkou na třídě? Máte k ní důvěru? 
6. Myslíte si, pobyt dítěte v MŠ je pro vaše dítě přínosem?  
7. Víte, na koho byste se v MŠ obrátili v případě jakékoli stížnosti? 

 

8. Myslíte si, že máte dost možností zeptat se na cokoliv ohledně vašeho dítěte? 
9. Je vaše dítě vedeno v MŠ k samostatnosti?  
10. Jste spokojeni s organizací chodu školky a s jejím řízením? 
11. Jste spokojen/a se skladbou podávaných jídel?  

 

12. Jste spokojeni s přístupem provozních zaměstnanců k Vašim dětem?
13. Máte dojem, že Vám učitelka dovede poradit s případným problémem, které má vaše dítě?
14. Využíváte webové stránky školy a čerpáte  nich informace?
15. Jsou pro vás webové stránky přehledné?
16. Jste spokojeni s vybavením MŠ pomůckami a hračkami? 
17. Jste spokojeni s vybavením zahrady MŠ?  

 

18. Informace čerpám především:
            z nástěnek – 6x          z webu – 3x      zbytek využívá obojí zdroj informací.

 

19. Co podle vašeho názoru chybí v naší výchovně-vzdělávací práci?
 • všichni odpověděli, že nic, jedna připomínka byla více kroužků pro děti - keramika.
20. Je dostatečná nabídka společných akcí rodičů s dětmi a MŠ? 

 

21. O jakou další akci s dětmi pořádanou byste měli zájem?
 • Plavání, výtvarka,lampiónový průvod s dětmi, sportovní den, plavání, divadlo, kanisterapie.
22. K existenci kroužků v MŠ jste se vždy vyjádřili bez připomínek.

 

23. Jak se má učitelka podle vás zachovat, když dítě odmítá:
 • Mléko, mléčné výrobky a ovoce, zeleninu – většina odpovědí byla nenutit, vysvětlit význam, poradit se s rodiči, dát dítěti na výběr.  Co se týče stravy, zásadně dětem nic nenutíme, pokud nás rodič požádá, že některé jídlo dítě nejí, vyhovíme mu. Vždy je to na domluvě učitelky s rodiči a vždy je to individuální.
24. Jak hodnotíte budovu MŠ (výzdoba, vybavení, čistota apod.)?  

 

25. Co  ve školce podle vašeho názoru nejvíce chybí?
 • Ve všech případech jste odpověděli, že nic

 

 26. Co ve školce oceňujete nejvíce? (vaše odpovědi)
 • Přístup personálu k dětem
 • Vstřícný a milý přístup pedagogů
 Děkujeme 
 
 27. Co by se mohlo změnit? (vaše odpovědi)
 • Prodloužit pracovní dobu
 • Spojení 2-5 letých dětí v malém oddělení – děti ve třídách mohou být rozděleny podle věku – tzn. částečně smíšené třídy – mladší děti a starší děti anebo plně smíšené třídy – tzn. vyvážený poměr všech věkových skupin – od 2-7 let. Jiné varianty nejsou. Organizace provozu, tedy i způsob rozdělení dětí do tříd je plně v kompetenci ředitelky MŠ.
 • Zařazování dvouletých dětí do MŠ není zcela ideální, avšak dnešní legislativa to umožňuje – maminky pobírající rodičovský příspěvek mohou dítě, které dovrší dvou let, dávat do školky neomezeně.

 

 28. Co můžete škole nabídnout ve smyslu spolupráce a podpory školy?
 • Pomoc při úpravě zahrady, nátěry plotu, spolupráce při pořádání akcí
Děkujeme

 

Jiná sdělení /vaše odpovědi/
 • Myslím si, že rozhození učitelek nebylo ideální. Nevím, jestli neklesla úroveň předškolní péče – posoudím příští rok.
Celý školní rok byl z hlediska organizace náročný, ať už to bylo z důvodu dlouhodobé nemocenské p. uč. Palyzové anebo s odloučením MŠ Jezdkovice, což se prakticky stalo v průběhu školního roku - k 1. lednu 2015. Sehnat během posledního týdne v prosinci, kdy se Obec Jezdkovice rozhodla, že chtějí svůj samostatný právní subjekt, kvalifikovanou učitelku, která by odpovídala představám všem, je nemožné. Takže jsme školní rok dokončili s p. učitelkou, která byla původně jen na zástup za nemocenskou. Nicméně si myslím, že je to kvalifikovaná učitelka s letitou praxí a profesionálním přístupem nejen k dětem, ale i k dospělým. Posuzovat úroveň předškolní péče jen podle toho, co si myslím a přitom tam dítě nemám, není správné. Ředitelka MŠ zodpovídá za kvalitu poskytovaného vzdělávání, je přítomna v MŠ denně a může tak posoudit kvalitu poskytované péče, která však nebyla nikterak snížena.
I vy rodiče byste si však měli uvědomit, že připravenost vašich dětí na základní vzdělávání nespočívá pouze v tom, co je naučí mateřská škola, ale především v péči, kterou jim dáváte vy. Mateřská škola vytváří předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, není však jen přípravou na školu. Nesupluje povinnosti ani úlohu rodiny, nenahrazuje rodinnou péči.

 

Všem rodičům, kteří vyjádřili své názory, ať už kladné nebo záporné, děkujeme. Vaše podněty využijeme  ke zlepšení chodu mateřské školy.
            
    Bc. Miroslava Stonišová