VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ

14.06.2014 16:03

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ

Školní rok 2013/2014

 

V Mateřské škole ve Stěbořicích jsme rozdali 56 dotazníků a v mateřské škole Jezdkovice 20 dotazníků. Návratnost byla 32 %.  V dotaznících, které jste nám vrátili zpět, jste mateřskou školu ve 100% hodnotili kladně, což nás těší, ale pořád je co zlepšovat. Níže uvádíme, jak jste zhodnotili jednotlivé otázky a případné vysvětlení nějakých poznámek anebo Vašich připomínek.

 

Vyhodnocení:

spíše ano, rozhodně ano

spíše ne, rozhodně ne 

1. Chodí Vaše dítě z mateřské školy spokojené?  

2. Vyhovuje vám délka provozu MŠ?

3. Máte pocit, že jste dostatečně informováni o činnostech dětí během týdne? Co nabízíme dětem na daný týden..

4. Jste spokojeni s přístupem učitelek k vašemu dítěti?

5. Jste spokojeni s formou komunikace s učitelkou na třídě?

Máte k ní důvěru?

6. Myslíte si, pobyt dítěte v MŠ je pro vaše dítě přínosem?

7. Víte, na koho byste se v MŠ obrátili v případě jakékoli stížnosti?

8. Myslíte si, že máte dost možností zeptat se na cokoliv ohledně vašeho dítěte?

9. Je vaše dítě vedeno v MŠ k samostatnosti?

10. Jste spokojeni s organizací chodu školky a s jejím řízením?

11. Jste spokojen/a se skladbou podávaných jídel?

12. Jste spokojeni s přístupem provozních zaměstnanců k Vašim dětem?

13. Máte dojem, že Vám učitelka dovede poradit s případným problémem, které má vaše dítě?

14. Využíváte webové stránky školy a čerpáte  nich informace?

15. Jsou pro vás webové stránky přehledné?

16. Jste spokojeni s vybavením MŠ pomůckami a hračkami?

17. Jste spokojeni s vybavením zahrady MŠ? 

 

18. Informace čerpám především:

            z nástěnek – 7x          z webu – 7x      zbytek využívá obojí zdroj informací

 

19. Co podle vašeho názoru chybí v naší výchovně-vzdělávací práci?

 • všichni odpověděli, že nic, jeden námět byl na více sportovních aktivit.

20. Je dostatečná nabídka společných akcí rodičů s dětmi a MŠ?

21. O jakou další akci s dětmi pořádanou byste měli zájem?

 • keramiku, jinak jste se nevyjádřili

22. K existenci kroužků v MŠ jste se vždy vyjádřili bez připomínek.

 

23. Jak se má učitelka podle vás zachovat, když dítě odmítá:

 • Mléko, mléčné výrobky a ovoce, zeleninu – většina odpovědí byla nenutit, vysvětlit význam, poradit se s rodiči, 3x snažit se přesvědčit. Co se týče stravy, zásadně dětem nic nenutíme, pokud nás rodič požádá, že některé jídlo dítě nejí, vyhovíme mu. Vždy je to na domluvě učitelky s rodiči a vždy je to individuální.

24. Jak hodnotíte budovu MŠ (výzdoba, vybavení, čistota apod.)?

 • Vždy kladně

25. Co  ve školce podle vašeho názoru nejvíce chybí?

 • Ve všech případech jste odpověděli, že nic

26. Co ve školce oceňujete nejvíce? (vaše odpovědi)

 • Práci všech zaměstnanců

 • Nasazení zaměstnanců, včetně provozních

 • Hezká výzdoba

 • Přístup učitelek

 • Přístup a ochotu personálu

 • Přístup učitelů k dětem

            Děkujeme

 

 27. Co by se mohlo změnit? (vaše odpovědi)

 • Dohlédnout na oblečení dětí při vycházkách a výletech – snažíme se vždy dohlédnout a pospravit všechny děti, ale při počtu 25 – 28 dětí nám může někdy někdo proklouznout, tak prosím buďte i vy shovívaví, i my jsme jenom lidi , ale samozřejmě se budeme snažit, aby se to nestávalo.

 • Aby byla školka otevřená o jarních prázdninách – zvážíme, po dohodě se zřizovatelem.

 28. Co můžete škole nabídnout ve smyslu spolupráce a podpory školy?

 • Pomoc při úpravě zahrady, nátěry plotu, spolupráce při pořádání akcí

 • Sponzorské dary ve formě papírů, pastelek, hraček – sem s nimi, budeme rádi

 • S veškerým úklidem

Děkujeme

 

Jiná sdělení /vaše odpovědi/

 • Společné akce rodičů s dětmi – časově posunout začátek konání těchto akcí – zvážíme

 • Délka provozu MŠ – do 16:30? Asi to z provozních důvodů nebude možné, vzhledem k pracovní době provozních zaměstnanců.

 • Nelíbí se mi kombinace některých jídel – pomazánka – kakao.

Stravování dětí v mateřské škole se řídí vyhláškou o školním stravování, kde jsou určené přesné množství potravin a surovin, které musí dítě dostat, tzv. spotřební koš. A podle této vyhlášky musí dítě odebrat alespoň jeden mléčný nápoj denně, takže pokud není mléko nebo kakao ráno, musí být odpoledne a k tomu se denně přidává pečivo s pomazánkou, protože sladké pečivo nebo buchty také nemohou být často. S vedoucí ŠJ jsme už vyloučili kombinaci rybí pomazánka – kakao, ale bohužel vše vyloučit nemůžeme. Podle našich zkušeností je více problém na straně rodičů než dětí. Děti to tolik neřeší, pokud nemají chuť anebo to jíst nechtějí, nemusí. Jinak si myslím, a potvrzuje nám to i Okresní hygienická stanice v Opavě, která provádí, mimo jiné, pravidelné kontroly jídelníčku a dodržování spotřebního koše, že máme jídelníček pestrý, správně sestavený, se spoustou ovoce a zeleniny.

 

Všem rodičům, kteří vyjádřili své názory, ať už kladné nebo záporné, děkujeme. Vaše podněty využijeme  ke zlepšení chodu mateřské školy.

            

    Bc. Miroslava Stonišová