VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ

24.06.2013 09:42

 

Milí rodiče,

v nedávné době jsme Vás požádali, aby jste prostřednictvím  anonymních dotazníků vyjádřili Vaše názory na naši mateřskou školu. V Mateřské škole Stěbořice jsme rozdali 56 dotazníků, v Mateřské škole Jezdkovice 20 dotazníků. Návratnost byla 50%. Mateřská škola byla v 99 % hodnocena kladně, což nás těží, ale neustále je co zlepšovat.

 

Co na mateřské škole oceňujete nejvíce?

 • mateřský přístup pedagogů
 • kvalitní zaměstnance
 • příjemné prostředí
 • spolupráci se školou, kroužek flétny
 • vzájemnou spolupráci
 • menší počet dětí ve třídách (MŠ Jezdkovice)
 • rozdělení dle věku
 • trpělivost personálu
 • čistotu MŠ, prostředí jako takové

Co by se mohlo změnit?

 • zvýšit tlak na rodiče týkající se dodržování zákazu vjezdu - před příjezdovou cestou do MŠ je značka zákaz vjezdu, která je zde umístěna kvůli bezpečnosti dětí a je jen na Vás, rodičích, do jaké míry respektujete tyto nařízení.

 • skladba jídla - některým rodičům se nelíbila skladba jídla - kombinace rybí pomazánka+kakao, jídelníček sestavují kuchařky ŠJ, je kontrolován Krajskou hygienickou stanicí, musí být splněny normy, vše je v pořádku. Děti nemají ještě tak zkažený žaludek jako dospělí a tyto kombinace jim nevadí (vyjádření KHS Opava).

 • více kroužků - mateřská škola není středisko volného času, ale vzdělávací instituce, která má svůj vzdělávací program a jejím cílem je vést děti k dosažení kompetencí dítěte na konci předškolního období a připravit je na vstup do ZŠ. Kroužky - flétna, angličtina, cvičení jsou pouze doplňkové aktivity a jejich počet je v současné době optimální.

 • informovanost rodičů o pokroku a vývoji jejich dětí - Každý rodič se může průběžně informovat o pokrocích a vývoji svého dítěte (způsoby informování jsou uvedeny ve školním řádu). Pedagogové většinou konzultují případné problémy vašich dětí a nedostatky ve výchově. Pokud je vše v pořádku, není v našich silách obcházet 56 rodičů a informovat je, ale pokud se chcete na cokoliv zaptat anebo informovat, musí přijít iniciativa z vaší strany a není problém si s učitelkou domluvit schůzku, samozřejmě po předchozí domluvě.

 • zahrada - v době, kdy byly rozdávány dotazníky, jste ještě měli oprávněné připomínky k vybavení zahrady. V současné době již máme krásně vybavenou zahradu s krásnými a hlavně kvalitními herními prvky. Doufám, že se líbí i Vám a já bych chtěla ještě jednou poděkovat 6 tatínkům, kteří byli přitom, když se prvky stavěly  a betonovaly.

Ostatní otázky byly hodnoceny kladně, podle vašich vyjádření plní mateřská škola správně svou funkci, vede děti k samostatnosti, připravuje je na vstup do ZŠ. Těší nás, že jste spokojení jak s přístupem pedagogů, tak s přístupem provozních zaměstnanců, s řízením MŠ a s jejím chodem. Líbí se Vám webové stránky, prostředí MŠ i společné akce s rodiči.

 

Všem rodičům, kteří vyjádřili své názory, ať už kladné nebo záporné, děkujeme. Vaše podněty využijeme ke zlepšení chodu MŠ.

 

Bc. Miroslava Stonišová, ředitelka MŠ