Vyhodnocení dotazníků za školní rok 2016/2017

19.06.2017 10:39

 

V Mateřské škole ve Stěbořicích jsme rozdali 44 dotazníků. Návratnost byla 29 %, což je málo, nicméně ze zpětné vazby, která je kladná, usuzujeme, že jste s chodem MŠ spokojeni a tudíž nemáte potřebu nic anonymně sdělovat.

Vyhodnocení:

Z vyhodnocených dotazníků vyplývá, že Vaše děti jsou v mateřské škole spokojené a do školky chodí rády. K učitelce na třídě máte důvěru, s komunikací jste spokojeni a nikdo z Vás se nebojí, v případě problémů či jakéhokoliv dotazu, obrátit se na učitelku ve své třídě. S organizací chodu mateřské školy a s jejím řízením jste také všichni spokojeni, což nás také těší a samozřejmě se budeme snažit i nadále. Informovanost mateřské školy hodnotíte na výborné úrovni – jste dostatečně informováni o akcích MŠ i o činnostech dětí během týdne, většina z Vás využívá prvotní informace z nástěnek, někteří také z webu. Kladně hodnotíte vybavení MŠ i zahrady, čistotu celé MŠ i přístup provozních zaměstnanců.

Nabídka společných akcí s rodiči je dle Vašich vyjádření dostatečná, vše je vždy výborně zorganizováno a připraveno, jeden námět byl na školku v přírodě, a dva na pravidelné plavání, saunování, bruslení – minimální počet dětí pro uskutečnění lekce plavání je 10–15 dětí, cena je cca 1500,- Kč + doprava. Díky této ceny zájem nebyl. Pro další školní rok zvážíme.

S činností doplňkových aktivit jste také všichni spokojeni.

Co oceňujete nejvíce – přístup zaměstnanců, spokojenost dítěte v MŠ, rádo se do ní vrací, milé paní učitelky, děti se do školky těší, kreativitu paní učitelky při vymýšlení programu pro děti, všeobecný vývojový rozvoj, komunikace s učitelkami, rodinná atmosféra, paní učitelky se dětem skvěle věnují, vedení dětí k výtvarné výchově a dovednostem.

Co by se mohlo změnit?

  • Děti by mohly chodit na zahradu také odpoledne – budeme, dle počasí
  • Zavírat vrata při vstupu do MŠ – zvážíme.
  • Otevírací nebo zavírací doba, prodloužit alespoň o půlhodiny denně – není z organizačních důvodů možné, vzhledem k novele RVP PV, což je závazný dokument pro předškolní vzdělávání – musí být zajištěno denní překrývání učitelek nejméně 2,5 hodiny denně.

Jiná sdělení: Vaše – naše školka je skvělá, tak i paní učitelky, které mají děti rády a vzpomínají na ně, i když už do ní nechodí. A že jste skvělí a děláte svou práci výborně, potvrdila i ČŠI. Děkujeme.

Za nabízenou spolupráci ať už vlastními silami, či materiálním výpomocí moc děkujeme a moc si toho vážíme.

Za vaši zpětnou vazbu Vám moc děkuji, jsme rádi za každý Váš postřeh a názor a budeme se těšit na příjemnou spolupráci i v dalším školním roce.

Mgr. Miroslava Stonišová