Vyhodnocení dotazníků 2018

15.06.2018 15:19

školní rok 2017/2018

 

V Mateřské škole ve Stěbořicích jsme rozdali 44 dotazníků. 

Návratnost byla 39 %. 

Ze zpětné vazby, která je kladná, usuzujeme, 

že jste s chodem MŠ spokojeni, což nás těší.

Naše odpovědi jsou napsány červeně.

Vyhodnocení:

Z vyhodnocených dotazníků vyplývá, že Vaše děti jsou v mateřské škole spokojené a do školky chodí rády. K učitelce na třídě máte důvěru, s komunikací jste spokojeni a nikdo z Vás se nebojí, v případě problémů či jakéhokoliv dotazu, obrátit se na učitelku ve své třídě. S organizací chodu mateřské školy a s jejím řízením jste také všichni spokojeni, což nás také těší a samozřejmě se budeme snažit i nadále. Informovanost mateřské školy hodnotíte na výborné úrovni – jste dostatečně informováni o akcích MŠ i o činnostech dětí během týdne, většina z Vás využívá prvotní informace z nástěnek, někteří také z webu. Kladně hodnotíte vybavení MŠ i zahrady, čistotu celé MŠ i přístup provozních zaměstnanců.

Nabídka společných akcí s rodiči je dle Vašich vyjádření dostatečná, jeden námět byl na smažení vajec, opékání špekáčků, den tatínků – bude.

S činností doplňkových aktivit jste také všichni spokojeni.

Co oceňujete nejvíce – děti jsou v MŠ spokojené, prostředí, přístup učitelů, normální lidský přístup k dětem, vstřícnost, pobyt venku, pěkné prostředí, pohodu, rodinné prostředí, každý týden nové obrázky na nástěnce v šatně vystoupení ke dni matek.

Co by se mohlo změnit?

  • Jednou za čas udělat třídní schůzky – rodič se dozví více o dítěti, individuální pohovory – třídní schůzky se konají 1 x ročně – vždy v měsíci září, informace o dětech, zde neposkytujeme, pokud chcete vědět o svém dítěti něco bližšího, není problém domluvit si individuální schůzku s učitelkou vašeho dítěte a zeptat se na vše, co vás zajímá – viz. školní řád.
  • Nemuselo by se trvat na nošení prstových rukaviček v zimě – děti v malém oddělení, i některé děti z velké třídy nejsou schopny si prstové rukavičky samy obléknout…když si spočítáte 56 dětí x 2 ruce u každého dítěte, tak musí učitelka denně nasadit 112 rukavic, proto Vás prosíme, abyste dali dětem palčáky, jejichž obléknutí je jednodušší a některé děti to zvládnou sami.
  • Nevyhovující provoz o prázdninách – mateřská škola má zavřeno 5 týdnů během měsíců červenec a srpen. Každý rodič si může podat žádost o náhradní MŠ v Opavě v době, kdy je naše MŠ zavřená a tím vyřešit hlídání svého dítěte, pokud nemá dovolenou. Učitelé mají zákonem stanovených 40 dnů dovolené a musí ji vyčerpat do konce kalendářního roku, nemají volno během roku – podzimní prázdniny, pololetní prázdniny, jako učitelé ze ZŠ, a proto je to jediné období, kdy si svou dovolenou mohou vyčerpat.
  • Více aktivit v přírodě, návštěvy sauny a plavání, lyžařských dnů, návštěvy dětských akcí v Opavě – prioritou mateřské školy je přesouvat co nejvíce aktivit do přírodního prostředí. V letošním školním roce jsme měli spoustu sportovních aktivit venku – turistiku – výšlap do Nového Dvora, bobování na kopci, štafetový běh na fotbalovém hřišti, výlet na kole s tatínky atd. O plavání v letošním roce nebyl ze strany rodičů zájem, nabídka byla dána. A co se týče lyžování a saunování? To ponecháme na Vás – rodičích, neboť není jednoduché zajistit bezpečnost u tak malých dětí a v tak vysokém počtu. A určitě byste se o tyto chvíle, se svým dítětem, nechtěli nechat ochudit J Akce v Opavě využíváme příležitostně, z důvodu dopravy a také proto, že jsme schopny si podobné akce uspořádat samy.
  • Informace z nástěnek dávat i na web, např. že je potřeba něco přinést, aby děti, které chybí z důvodu nemoci, byly informované – všechny informace o společných akcích s rodiči, které platí pro obě dvě třídy, jsou na webu vždy. Vzhledem k tomu, že čerpáte informace především z nástěnek v šatně, jsou informace týkající se pouze jedné třídy umístěny tam. Jsme přesvědčeni o tom, že kdyby byly na webu informace, které se týkají pouze jedné třídy, bylo by to pro Vás matoucí.
  • Častější pobyt venku – odpoledne na zahradě – děti jsou v letních měsících denně venku 3 hodiny – dopoledne. Odpolední pobyt venku zařazujeme také často, ale myslíme si, že ne vždy je to vhodné - s ohledem na tropické teploty, nebo na jinou výchovně – vzdělávací činnost učitelky.

Jiná sdělení:

  • Vadí mi, že i přes upozornění, se někteří rodiče nevyzouvají ani nepoužívají návleky, především v počasí deštivém a blátivém – odpovězte si každý sám za sebe.

Za vaši zpětnou vazbu Vám moc děkuji, jsme rádi za každý Váš postřeh a názor a budeme se těšit na příjemnou spolupráci i v dalším školním roce.

Mgr. Miroslava Stonišová