Schůzka rodičů nově přijatých dětí

14.06.2016 16:03

Milí rodiče,

 

V úterý 21. června 2016 v 15 hodin se v mateřské škole ve Stěbořicích

uskuteční informační schůzka nově přijatých dětí pro školní rok 2016/2017.

 

Na této schůzce budou rozdány dokumenty ohledně vzdělávání a stravování

Vašeho dítěte v novém školním roce.

 

Pokud bude Vaše dítě do MŠ přijato, prosím o účast alespoň jednoho

ze zákonných zástupců na této schůzce.

 

Mgr. Miroslava Stonišová, ředitelka MŠ