My se školy nebojíme

14.02.2017 14:40


Tak jako každý rok, tak i v letošním roce máme v rámci

spolupráce se základní školou

naplánovány různé aktivity.

Jsou to aktivity pro budoucí prvňáčky,
kteří zjistí, že škola rozhodně není nic,

čeho by se měly bát.


První akcí bylo cvičení v tělocvičně ZŠ pod názvem

"Sportem ke zdraví".


V tělocvičně školy pod vedením paní vychovatelky

Katky Cihlářové a Ivy Petlachové si "malí žáčci"

vyzkoušeli zajímavé hry a pohybové aktivity.

Děti se zájmem soutěžily a plnily připravené úkoly.

Odměnou jim byla

nálepka a upomínkové dárky.

Tato návštěva se malým sportovcům moc líbila

a všichni byli velice nadšeni.


Druhou akcí byla návštěva keramické dílny.


Stejnou odezvu měla i návštěva keramické dílny.

Budoucí prvňáčci se seznámili pod
vedením paní vychovatelky s vlastnostmi hlíny,

osvojily si jednoduchou techniku a metody práce.

Během této návštěvy jim byl ponechán prostor pro
realizaci vlastních nápadů. Bylo vidět, jak jsou kreativní a nápadití.