Milí rodiče...

29.10.2012 21:22

 

Milí rodiče,

jak jistě víte, zahrada naší mateřské školy neposkytuje dětem takové sportovní vyžití, jaké by si zasloužily, všechny herní prvky a průlezky musely být zlikvidovány, protože nesplňovaly bezpečnostní požadavky dle příslušných předpisů a norem.

 

Jedním z hlavních úkolů naší MŠ pro další období, je vytvořit zahradu, která bude poskytovat dětem dostatek příležitostí a podnětů k rozvoji pohybových dovedností. Pořízení kvalitních certifikovaných herních sestav není levná záležitost, pohybují se mnohdy v řádech sta tisíců korun za jednu sestavu, proto se snažíme hledat různé možnosti, jak zlepšit kvalitu venkovního prostředí – žádali jsme prostřednictvím projektu Benjamín o dotaci z fondů EU, bohužel zatím neúspěšně, oslovili jsme několik sponzorů – městská část Zlatníky nám darovala 15.000,- Kč, firma KLAD 5.000,- Kč, ale to ještě zdaleka nestačí. V září letošního roku jsme na třídních schůzkách odsouhlasili sponzorský dar ve výši 1.000,- Kč. 

 

Chtěla bych proto touto cestou poděkovat většině rodičům, kteří tento příspěvek zaplatili v plné výši, i když je to dobrovolné, protože právě z těchto „sponzorských darů“ dofinancujeme kolotoč na zahradu ve výši 45.000,- Kč. Možná si spousta z vás uvědomuje, že naše mateřská škola je už jedna z mála v okolí, které zřizovatel financuje veškeré náklady na provoz a nevybírá od vás rodičů úplatu za školné, nicméně počítá i s vaší spoluúčastí.  

 

Mě, jako ředitelku MŠ, těší skutečnost, že vám není lhostejné, v jakém prostředí se vaše dítě vzdělává a že spousta z vás je ochotna jakkoliv pomoci a přispět ke zlepšení podmínek. Jsme zatím na začátku dlouhé cesty, ale já jsem přesvědčena o tom, že postupně vytvoříme zahradu ke spokojenosti a radosti všech dětí.

Do mateřské školy Jezdkovice budou díky sponzorským darům zakoupeny nové stoly a židličky pro děti, které bychom pouze z prostředků zřizovatele (Obecní úřad Jezdkovice) nebyli schopni zaplatit.

Bc. Miroslava Stonišová