Finanční dary

20.09.2017 15:06

 

FINANČNÍ DAR MATEŘSKÉ ŠKOLE 

VE VÝŠI 1.000,- Kč

MŮŽETE ZASÍLAT NA ÚČET MŠ STĚBOŘICE – 

č. ú. 178161936/kód banky/ 0300

 

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE NAPIŠTE: 

„FINANČNÍ DAR+JMÉNO DÍTĚTE“.

(Výše finančního daru byla projednána 

na schůzce 12. 9. 2017).