Doplňující informace

17.02.2015 16:35

Milí rodiče,

 

na třídní schůzce jste byli seznámeni s použitím čipu.

V rámci maximálního zajištění bezpečnosti všech dětí se snažte s touto čipovou kartou manipulovat tak,

abyste zamezili její ztrátě nebo poškození.

 

V případě ztráty čipové karty  okamžitě informujte ředitelku MŠ, která ji zablokuje, aby nedošlo k jejímu zneužití !!!

 

Uvědomte si, že v případě zapůjčení karty jiným osobám, může být ohrožena bezpečnost dětí v MŠ.

 

DŮLEŽITÉ!!!

 

PO UKONČENÍ DOCHÁZKY VAŠEHO DÍTĚTE DO MŠ

( před nástupem do školy nebo z jiného důvodu)

 

JSTE POVINNI OBA DVA ČIPY VRÁTIT ŘEDITELCE MŠ.

 

DĚKUJEME