Hravá angličtinka

Děti jsou nenásilně, hravou formou seznamovány s anglickým jazykem.

Jde o doplňkovou aktivitu mateřské školy, která probíhá ve třídě starších dětí

1x týdně.

 

Logohrátky ...bezva hrátky

Primární logopedická prevence

V souvislosti se vzrůstajícím počtem dětí s narušenou komunikační schopností, se zaměříme na logopedickou prevenci.

Chápeme ji ne jen jako péči o správnou výslovnost, ale o vytvoření podmínek pro správný a přirozený vývoj řeči.

Úkolem primární logopedické prevence je:

podněcovat dítě ke spontánnímu mluvení

rozvíjet slovní zásobu

rozvíjet tvořivé myšlení, představivost a fantazii

rozvíjet rytmické cítění

zdokonalovat mluvní pohotovost.

Logopedická prevence bude prováděna s dětmi staršími pravidelně 1x týdně.

 

Ententýky s flétničkou

Pískáme pro radost a pro zdraví! Flétna je pro děti prvním nejjednodušším hudebním nástrojem, který pozitivně působí na zdraví dýchacího ústrojí, motoriku prstů a především se děti skamarádí s hudbou. S notami a pískáním se děti seznámí pomocí barev a "notových kamarádů".Flétna je určena pro děti od 5-ti let a bude probíhat od října do května vždy jednou týdně.  

 Kouzelné malování

Děti se hravou formou seznamují s netradičními výtvarnými technikami a materiály.

Tyto činnosti jsou zařazovány nepravidelně v průběhu celého dne.  

                                           

Školáček

Zábavné aktivity pro předškoláky, jejímž cílem je budování předškolních dovedností v souladu s RVP PV. Pomocí grafomotorických cviků děti uvolňují tzv. velké klouby ruky (rameno, loket, zápěstí), což je důležité pro prvopočáteční psaní. Tyto aktivity jsou zařazovány průběžně, v dopoledních i odpoledních hodinách.

 

 Počítač je můj kamarád

 

Nenásilné hravé seznamování s počítačem, děti mají k dispozici výukové programy podporující rozvoj logického myšlení dětí, soustředění, rozvoj koordinace ruky a oka. Hrátky s počítačem jsou zařazovány průběžně s přihlédnutím k věku dětí.

 

Školička pro maláčky

Tento adaptační program je zaměřen na zmírnění adaptačních potíží nových dětí při vstupu do mateřské školy. Časový rozsah tohoto adaptačního programu je rozložen do tří měsíců- duben, květen, červen, vždy 1x týdně jednu hodinu. Hlavním cílem programu je dítě co nejvíce upoutat, zaujmout a seznámit se sním do té míry, že bude k učitelce chodit bez maminky či tatínka, bude komunikovat a učitelku přijme jako dalšího člověka, kterého zná a který k němu patří v prostředí mimo domov. Mateřská škola se pro dítě stane místem, ve kterém si hraje, kam se těší, kam chodí s maminkou.

 

Gymnastika s úsměvem

                                                                                                                                                               

 

Pohybové aktivity podporující zdravý, radostný pohybový rozvoj dětí, jsou zařazovány 1x týdně.

 

 

Nadstandardní aktivity dle zájmu rodičů

Gymnastika Špičková

Plavecký výcvik ve spolupráci s Baby clubem KAČKA

Kulturní a divadelní představení pro děti

Exkurze a výlety