BODY K ZAMYŠLENÍ

 

Na co si dávat u dětí v předškolním věku pozor:

 • sluch, nosní mandle, zrak

 • zkrácená podjazyková uzdička

 • kresba

 • slovní zásoba

 • celková snaha komunikovat

 • hrubá a jemná motorika

 

Kdy vyhledat logopeda:

 • pokud dítě zadrhává v řeči, anebo je jeho řeč neplynulá - nesnažte se sami tuto situaci zvládnout

 • pokud dítě ještě ve 3 letech nemluví - nečekat na pětiletou prohlídku, ale navštívit logopeda hned

 • pokud dítě ve 4 letech nevysloví více hlásek

 • pokud dítě neumí v 5 letech L, R, Ř či nějakou sykavku C, S, Z, Č, Š, Ž - jakmile se jedná ještě o jiné hlásky, raději navštívit logopeda už po 4. roce.

 • pokud Vám lékař či učitelka sdělí, že byste měli navštívit lodopedii

 • pokud dítě chybně skloňuje, časuje, celkově má malou slovní zásobu oproti svým vrstevníkům, zaměňuje mužský rod a ženský rod

 • pokud máte pocit, že s Vaším dítětem není něco v pořádku

Kontakty:

 • klinická logopedie - Mgr. Anna Dostálová, Popská 222/11, Opava

 • tel: 727 838 660

 

Adresář pracovišť klinických logopedů: www.klinickalogopedie.cz