SPOLUPRÁCE MŠ STĚBOŘICE SE

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU STĚBOŘICE

2020 - 2021

 
 

ZÁŘÍ:        Vzájemná domluva celoroční spolupráce MŠ a ZŠ,

                  setkání učitelek 2. třídy s paní ředitelkou

                  a učitelkou prvňáčků.

 

ŘÍJEN:      Návštěva učitelek MŠ v 1. třídě ZŠ

 

 

ÚNOR:      Třídní schůzky na půdě ZŠ pro rodiče

                   budoucích školáků.

 

 

BŘEZEN:   Návštěva učitelky budoucí 1. třídy,

                   vzájemné seznámení

 

 

DUBEN:     Zápis dětí do 1. třídy ZŠ – pomoc s medializací

                   (plakáty, pozvánky)  8. 4. 2021

 

 

KVĚTEN:   Návštěva předškoláků ve výuce 1. třídy.

                   Návštěva jarního vystoupení

                  „Maminkám a tatínkům“ v KD.

 

 

ČERVEN:   Pohádkový les – akce pořádána žáky ZŠ

                   pro děti nižšího stupně a děti MŠ.

 

 

 

                   Plnění spolupráce se bude odvíjet

                  od aktuální epidemiologické situace.