Poskytnuté informace v roce 2019

 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 
Informace poskytla: 28. 3. 2019, Mgr. Miroslava Stonišová, ředitelka MŠ Stěbořice
Zveřejněno dne: 28. 3. 2019

Předmět žádosti:
Žadatel KAMIKA TRADING, s.r.o. požaduje informace o způsobu zajištění výkonu pověřence, způsobu odměňování a finanční částky za tuto činnost..

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem ze dne 28. 3. 2019,  který je uveden níže.

 

Odpověď k žádosti.pdf (606174)