Informace ke zpracování osobních údajů

 

GDPR - General Data Protection Regulation

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Hlavním smyslem tohoto předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty

 
 

Osobní údaj - veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, identifikovatelná fyzická osoba - fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.

 

Správce osobních údajů - Určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, tzn. říká co a jak se má evidovat a nese za to zodpovědnost.

 

Zpracovatel a třetí strana - zpracovává osobní údaje pro správce. Třetí strana - není ani správcem ani zpracovatelem, ale má oprávněný zájem na zpracování osobních údajů.

 

Informace:

Právní důvody zpracování:

 •  Plnění smlouvy (např. obědy ve školní jídelně)

 •  Plnění právní povinnosti (např. školní matrika)

 •  Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 

           (např. kontaktní údaje rodičů)

 •  Oprávněný zájem správce či třetí strany (např. kamerový systém)

 •  Ochrana životně důležitých zájmů (vážný úraz dítěte)

 •  Souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů

 

Co dělá pověřenec?

 • Poskytuje informace a poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnanců, kteří se na zpracování podílejí

 • Monitoruje soulad zpracování s GDPR

 • Spolupracuje na tvorbě Posouzení vlivu na ochranu OÚ

 • Spolupracuje s dozorových úřadem (ÚOOÚ)

 • Působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad (škola uveřejní jméno a kontakt)

 • Obrací se na něj subjekty údajů

 • Vázán tajemstvím a důvěrností

 

Kontaktní informace pověřence:

Ing. Jiří Knopp
tel.: +420 776 089 339
email: gdpr@jkgrant.cz

 
 

Informace ke zpracovani osobnich udaju.pdf (387502)