Co je dobré vědět

INFORMACE PRO RODIČE

školní rok 2023/ 2024

 

Provoz v mateřské škole je: 6:30 - 16:00 hodin

 

Povinností zákonných zástupců je předávat dítě učitelce na třídách při příchodu do mateřské školy. Učitelka zodpovídá za dítě až po jeho převzetí od rodiče či od jiné pověřené osoby. Pokud rodiče své dítě do mateřské školy posílají samotné nebo je ponechají v šatně bez dozoru, nesou plnou zodpovědnost za jeho bezpečnost či případný nečekaný odchod. Děti odcházejí z mateřské školy pouze s rodiči nebo se sourozenci či jinými osobami, a to na základě písemného pověření rodičů, které obdržíte v MŠ.

Zákonný zástupce je povinen omlouvat každou nepřítomnost dítěte v mateřské škole.

 

Uspořádání dne se řídí Školním řádem (k nahlédnutí u vstupu do MŠ) :

Hlavní režimové momenty:

Spontánní hra, didakticky zacílená činnost, denní cvičení   6,30 – 10,00                   

přesnídávka, hygiena     8,15 – 8,45

Hry a didakticky zacílené činnosti, práce s integrovanými dětmi    8,45 – 9,45

(záměrné i spontánní učení) především ve skupinkách,

komunitní kruh

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku,  pobyt dětí venku  9,45 - 11,45 

oběd, osobní hygiena dětí  11,45 – 12,15          

odpočinek dětí   12,15 – 14,00  (odlišně st. děti)          

svačina, průběžná osobní hygiena   14,15 – 14,45

odpolední činnosti     14,45 – do rozchodu dětí domů

Časy činností jsou orientační, pevná je pouze doba jídla a spánku.

 

    Školné: 0, - Kč

Stravné: (rodiče hradí potraviny)     přesnídávka      oběd      svačina         Kč

Potraviny: 1. kategorie (děti do 6 let)    11      +     22    +      10       =   43

        2. kategorie (děti 7 leté)              12       +     24     +      10       =   46

 

Stravné můžete hradit hotově ve školní jídelně. Stravné se odhlašuje nebo přihlašuje den předem do 12, 00 hodin, v pondělí do 8.00 hod. Na stravné má dítě nárok pouze, pokud je přítomné v mateřské škole. Výjimka 1. den nemoci  je možno odebrat stravu do jídlonosiče buď v mateřské škole, nebo po předchozí domluvě s mateřskou školou ve školní jídelně v době od 10.15 – 10.45 hod.

V době nepřítomnosti dítěte  v mateřské škole a neodhlášené stravy musí zákonný zástupce uhradit celou hodnotu stravného.

 

Děti mají po celou dobu pobytu zajištěno dostatečné množství nápojů – čaje, minerální vody, džusy, ovoce, zeleninu, mléčné výrobky, ryby, luštěniny apod. Stravování dodržuje normativy potravin dané vyhláškou o školním stravování.

Rodiče jsou povinni informovat učitelku při příchodu do MŠ o momentálním zdravotním stavu dítěte, a o drobných poraněních

Dítě s teplotou, kašlem, průjmem a zvracením do mateřské školy nepatří, učitelky okamžitě kontaktují zákonné zástupce. Nepožadujte po zaměstnancích podávání léků dětem, léky dětem podávat nesmíme!!

 

V případě výskytu pedikulózy (vši dětské) jsou zákonní zástupci povinni neprodleně informovat mateřskou školu, aby informovala ostatní rodiče o výskytu. 

 

Kontakty:

 

Ředitelka: Mgr. Miroslava Stonišová                            553 661 014

                                    

Školní jídelna:   Helena Morysová -                              553 661 029

                                  

Mateřská škola Stěbořice                                            553 661 014

 

V zájmu dobré spolupráce sledujte informace na nástěnkách a na webových stránkách školy. Veďte děti k samostatnosti, udržování pořádku v přihrádkách. 

O dětech se můžete informovat u učitelek v době příchodu a odchodu dětí nebo v jinou domluvenou dobu, nepožadujte informace u provozních zaměstnanců.

 

S účinností od 1. 9. 2023

                                  Zpracovala: Mgr. Miroslava Stonišová