ANGLIČTINA UŽ VE ŠKOLCE?

Stále více rodičů se ptá, zda má výuka angličtiny u předškolních dětí nějaký smysl. Děti v tomto věku by se měly s cizím jazykem seznamovat hned z několika důvodů:

 • je to ideální doba pro první kontakt s cizím jazykem
 • děti se snadno učí a poznávání je baví
 • ulehčí to výuku AJ na základní škole
 • děti si výukou angličtiny trénují paměť, myšlení a pozornost
 • rozvíjí se tak komunikační kompetence dítěte a formuje se jeho vyjadřování
 • výuka angličtiny také napomáhá rozvíjet osobnost

Výuku anglického jazyka jsme v letošním roce pojali jako doplňkovou aktivitu, která bude probíhat pravidelně 1x týdně, v odpoledních hodinách.

Děti se nenásilně, formou hry, zábavných činností (písničky, říkanky, výtvarné, pohybové činnosti) seznamují se základy angličtiny v návaznosti na probíhající učivo dle třídního kurikula naší mateřské školky.

Výuka bude probíhat ve 2. třídě – starší děti a organizačně i obsahově ji bude zajišťovat učitelka 1. třídy. Hlavním výukovým materiálem bude učebnice Cookie and Friends, vydaná nakladatelstvím Oxford Press, náměty a inspirace budou také čerpány z webových stránek.

Při raném seznamování dítěte se základy cizího jazyka jde o přípravu dítěte k budoucímu osvojování jazyků. Tyto aktivity je třeba vnímat především jako příležitost dítěte nahlédnout do jiných kultur, jako možnost uvědomit si existenci různých jazyků, jako podnět k tomu, aby dítě vnímalo znalost více jazyků jako samozřejmost a bylo tak k jejich učení přirozeně motivováno.

KOMPETENCE DÍTĚTE NA KONCI PŘEDŠKOLNÍHO OBDOBÍ (DLE RVP PV):

 • mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích.

HLAVNÍ CÍL VE VÝUCE CIZÍHO JAZYKA DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU:

 • Učit angličtinu s ohledem na komplexní rozvoj dítěte.

KOPMLEXNÍ ROZVOJ DÍTĚTE:

 • koordinace ruka oko
 • hrubé a jemné motoriky
 • pravolevé a prostorové orientace
 • rozvoj v oblasti osobnostní, sociální a emoční

KLÍČ K ÚSPĚCHU=KLIDNÉ A BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ K VÝUCE.

ZÁKLAD ÚSPĚŠNÉ JAZYKOVÉ VÝUKY V MŠ – RR = RUTINA a RITUÁL.