PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ 2020.doc (80384)

 

Vyplývá z předpisů v platném znění :

 • Vyhlášky č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol a zařízeni, ve znění pozdějších předpisů;

 • Vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby;

 • Ze zákona o ochraně zdraví č. 258/2000 Sb.

 • Nařízení evropského parlamentu č. 852/2004.                                                  

                           

Obecné zásady:

 • Zákaz vstupu do školní jídelny osobám, které se nestravují.

 • Zákaz kouření a konzumace alkoholu v celém objektu zařízení školního stravování.

 • Nárok na dotované jídlo přísluší jen ve dnech školního vyučování.

 

Organizace provozu stravování:

 • Vstup do školní jídelny k odběru obědů je umožněn od  10.15 – 14.00 hod.

 • Výdejní doba pokrmů je určena: pondělí až pátek          11.30 – 13.45 hod.

 • Výdej obědů cizím strávníkům je v době od: 10.15 – 10. 45 a 13.45 – 14.00 hod.

 • V době nemoci má dítě nárok na oběd pouze první den nemoci, na další dny je nutné obědy odhlásit.

 • Rodiče mohou 1. den nemoci dítěte oběd vyzvednout do jídlonosiče v mateřské škole anebo po předchozí domluvě s mateřskou školou ve školní jídelně.

 • K přihlašování a odhlašování stravy: den předem do 12.00 hod. telefonicky do MŠ nebo osobně.

 • Platbu je možno hradit  v hotovosti u vedoucí školní jídelny v určeném dni a čase anebo svolením k inkasu.

 • Jídelní lístek na stávající týden je vyvěšen před vstupem do jídelny nejpozději v pondělí, je vyvěšen na informační nástěnce v MŠ.

 

Stravné dětí MŠ:  (rodiče hradí potraviny)           svačina   oběd   svačina  Kč

Potraviny:     1. kategorie (děti do 6 ti let)             10     +   20     +    9    =  39

                       2. kategorie (děti 7-leté)                 11     +   22     +    9    =  42

 

 

               TELEFON DO ŠKOLNÍ JÍDELNY:

               553 66 10 29                                      

               TELEFON DO MŠ:

               553 66 10 14